top of page
logo-erhverv_400-1.png

ERHVERV

Mental sundhed - løft dine medarbejdere og løft din bundlinje


Stress er en af de sygdomme der fylder mere og mere, og prognoser viser at det bliver endnu mere i fremtiden. Vi ved at stress er kostbart både for de personer der rammes og for virksomheden.

Stress efterfølges ofte af en depresseion hvis der ikke gøres noget i tide. ​Vi lever i en tid hvor der er fuld fart over feltet og der stilles større og større krav. Fremtiden kommer stærkt i møde med os, og kun dem der er forberedt vil klare fremtidens krav.
 

​Vi glemmer ofte at standse op og mærke hvordan vi har det og hvordan vi bruger vores energi.

Det betyder, vi ofte lever ubevidst, vi gør og tænker som vi plejer dag efter dag, og når vi gør og tænker som vi plejer får vi de resultater vi plejer.

Men verden er i forandring og vi skal følge med. Som virksomhed har du mulighed for at ændre på det.

Når der skabes større bevidsthed omkring hvem vi er og hvad vi kan, og hvordan vi bruger vores ressourcer, skaber vi en indre ro hvorfra vi henter store færdigheder og viden, og der bliver åbnet op til måske endnu ikke kendte ressourcer. ​

Når vi arbejder fra det sted i os hvor der er mest muligt ro og balance, har vi næsten uanede ressourcer, og vi vil med større lethed udføre vores arbejde.

Kunne du i din virksomhed/afdeling tænke dig at der er: 

• Mindre stress

• Færre sygedage

• Større bundlinie

• Større engagement

• Større arbejdsglæde

• Større trvisel / udvikling

• Større kreativitet / skaberkraft

• Bedre performance

• Forbedret kvalitet

• Øget konkurrenceevne

 

Så er det her jeg kan hjælpe dig. Jeg arbejder både med ledere og medarbejdere.

Pris aftales i forhold til aftalte ydelser/opgaver.

bottom of page