top of page

AURA-SANSNING I VORES TID

- aura-læsning til direkte brug i clairvoyance med Thomas Sonne Nielsen

Workshoppen er for dig, som enten allerede sanser auraen (føler eller ser den) eller som er nysgerrighed på, om du komme til at sanse den (næsten alle sensitive kan træne det op) Du vil lære at sanse aura, læse aura og bruge auraens hav af informationer i din clairvoyance til andre mennesker. Jeg har indkredset en mere moderne og tidssvarende måde at sanse og arbejde med auraen på. Den er lidt anderledes end den snart 150 år gamle måde med fokus på 4 lag, hvor af det første næsten ser ens ud for alle, og de to sidste er meget svære at sanse/se i detaljer. Så en ny måde, der gør sansningen af auraen og dens liv og informationer mere umiddelbart tilgængelig og dermed brugbare for os sensitive i tiden nu. Workshoppen er både teoretisk og praktisk og åben for alle, der har lyst til at videreudvikle deres intuitive og åndelige sansning af livet.

 

Du vil lære:

- hvad auraen er.

- hvordan du kan sanse den.

- hvordan du kan læse den.

- hvordan du kan bruge den i clairvoyance på andre mennesker.

 

Dagen starter med indføring i auraen, sådan som traditionen anskuer den, og sådan som jeg har fornyet den. Jeg vil anskueliggøre og vise ved praktiske eksempler auraens arkitektur og liv.

 

Derefter vil vi finde frem til, om du skal burde dit klarsyn, din klarfølelse eller din klartanke/-hørelse eller en kombination for at sanse auraer. Man behøver slet ikke SE en aura for læse den, man kan læse den med sin blinde sansning præcist ligeså præcist som med ens klarsyn. Dette træner vi så rent praktisk, så alle får åbnet deres aurasansning op.

 

Så kommer vi til auralæsning (forståelsen og afkodningen af auraens information), hvor jeg indvier jer i en farvelære/frekvens-lære, som bygger på regnbuens/de 7 chakraers farver. Der er 3 måder at læse auraen på:

- katalogisk, som er intellektuelt: Afkodning ifølge din ynglings farvelære – den kode betyder det.

- organisk, som er via dit sinds sansning, hvor du intuitivt udforsker, hvad den sansede farve/frekvens selv fortæller dig, at den indeholder af informationer – uden kodning.

- en kombination af de to første, hvilket giver en rig læsning af auraen.

 

Du får tilsendt et katalog over en farvelære per mail 1-2 uger før workshoppens start (kræver at du har indbetalt), så du kan lære farvelæren at kende og studere den. Hvis det ikke lige er din kop te, kan du bare læse auraerne organisk på selve workshoppen. Valget er dit, så det passer bedst til dig.

 

Derefter træner vi auralæsning med skitsering af auraerne med blyanter på papir (kræver ingen tegne færdigheder, da der ikke skal laves kunst, kun skitser). På den måde kan vi bedre vise hinanden, hvad det er vi sanser af og i auraerne.

 

Derefter ligger vi blyanter og papir væk, og resten af dagen koncentrerer vi os om, hvordan du kan bruge aura-sansning direkte i din clairvoyance. Auraen giver så mange informationer om alt i en persons liv, og den er derfor en vigtig informationskilde i en clairvoyance. Desuden bliver folk ofte også meget berørte over at få deres aura læst, da de føler sig set, anerkendt og bevidnet.

 

Vi øver forskellige slags clairvoyancer funderet i auraen: 

- livet nu, begyndende og afsluttende energier

- læsning af sjæleliv/livskontrakt/sjælemission

- sjælens møde med og forvaltning af det fysiske og materielle liv

- alle ressourcerne, talenterne og potentialet

- energistatus – tab/blokering – flow/fylde – ro/aktivitet – osv.

Vi bestemmer sammen, hvilke slags clairvoyancer I har mest lyst til at træne, så det bliver så spændende for jer som muligt at øve.

 

Jeg hjælper og støtter alle hele dagen. Til sidst samler vi op: Er du passioneret aura-læser nu eller?

 

 

Sted

Gubsøvænget 11

8600 Silkeborg

Dato og tid

Lørdag den 22. april kl. 10.00 til 16.30

Sted

Gubsøvænget 11

8600 Silkeborg

Pris og betaling

Den samlede pris er 1.500 kr. inkl. moms og materiale. Du får tilsendt faktura på hele beløbet i starten af april måned.

Vi sørger for kaffe/te og vand, samt lidt sødt til ganen. Frokost medbringer du selv. Der er køleskab og service.

Har du spørgsmål eller ønsker du tilmelding, så kontakt Thomas på www.tsnielsen.com, eller Dorte på 20273430  eller dorte@dorteprang.dk

bottom of page