Tranceworkshop med Thomas Sonne Nielsen

ÅNDERNES OVERSTRÅLING & TRANCETALENS VÆKST


- DEN VIDERE TRÆNING.

Arrangør: åndeligt medie Dorte Prang
Underviser: åndeligt medie Thomas Sonne Nielsen

En workshop for dig, som har lært at gå i trance og vil lære og udvikle mere.
 

Vi mødes på denne weekend i et fællesskab om kærligheden til den åndelige verden og til vores eget åndelige liv. Vi vil skabe en tryg, høj og udviklende energi og træne videre de mange aspekter af den spiritistiske trance med fokus på trancetilstanden, sammensmeltningen, trancehealing og især på TRANCETALEN.

Vi træner helt fra start af om lørdagen hengivelse og overgivelse til åndens personlighed og bevidsthed, så åndens nærvær kan overstråle mediets. Når åndens nærvær fylder mere end mediets i en tæt sammensmeltning, har mediets stadig en aktiv rolle midt i al passiviteten: at give efter for og hjælpe til med, at åndens tankestrøm bliver udtalt som talestrøm gennem mediets stemme.

Trancetale er et helt specielt og vidunderligt samarbejde mellem ånd og medie. Derfor kræver det også meget øvelse og træning for at opbygge tillid, erfaring og en stadig større grad af hengivelse og overgivelse og mod til at åbne munden i en talestrøm, som hele tiden skal influeres og styres af en ånd.

Vi har træning af trancetilstanden. Vi har lidt træning af trancehealingen, fordi at modtage trancehealing udvikler også vores energi som medier, så den bedre kan rumme sammensmeltningen. Og fordi i trancehealing er du som medie virkelig et redskab, der kræver total sammensmeltning, hvilket træner dig i den sammensmeltning, der er grundlaget for trancetalen også.

Vi vil træne TRANCETALEN igen og igen: På den måde bliver du mere og mere tryg med de ånder, der kommer igennem dig. Deres tale kan blive holdt længere, omhandle flere og flere ting. Og når du er tryg nok kan flere nye ånder, der er en del af dit trance-team, også begynde at tale igennem dig.

Vi vil også blidt træne samtale-situationen, hvor vi åbner op for, at modtageren kan stille spørgsmål, og ånden svarer, uden at mediet blive forstyrret i sin trance eller overtager svarets frembringelse. Hermed åbnes der op for dialoger mellem himmel og jord, hvor mediet er portalen.

Thomas’ guider laver trancetale for jer både lørdag og søndag, så I kan studerer processen og modtage åndernes guidning til trancearbejdet.

Vi træner både i cirkel og parvis og især også i hold af 3 personer, som giver en godt flow i de forskellige discipliner, fordi en trio i virkeligheden er en dynamisk mini-cirkel.

Denne workshop er for viderekomne: du skal have lært at gå i trance og lad ånden træde ind i dig og i din energi (sammensmeltning). Om du er ny-introduceret, let øvet eller øvet betyder ikke noget: Alle bliver støttet og udfordret på det erfaringsniveau, de ha

Sted

Rustrup Skovvej 4

8653 Them   (ved Silkeborg)

Dato og tid 

Lørdag den 13.11 kl. 10.00 - 17-00

Søndag den 14.11 kl. 10.00 - 16.30

Pris og betaling

Pris: 3.000 kr. excl. frokost, men med kaffe te og eftermiddagskage begge dage.

Pris: 3.250 kr. incl. frokost, kaffe og te og eftermiddagskage.

Der er begrænset antal pladser, og de besættes efter først til mølle princippet.

Hvis du har spørgsmål til workshoppen er du velkommen til at kontakte mig.

Bindende tilmelding til: Dorte Prang, tlf. 20273430, eller mail dorte@dorteprang.dk
Ved tilmelding betaler du et depositum på 1.000 kr. og restbeløbet betales senest pr. 01.11.21. Ved tilmelding efter 01.11. betales det fulde beløb ved tilmelding.

Såfremt workshoppen aflyses vil du selvfølgelig få dine indbetalte penge retur.

Vil du se mere om Thomas Sonne Nielsen kan du det på www.tsnielsen.com


Du kan også på min facebook side: Dorte Prang under video se et interview med Thomas.


White Feather