logo-erhverv_400-1.png

Der bliver stillet flere og flere krav til os i den verden vi er en del af. Hastigheden på alt øges, og vores evner kommer hele tiden på prøve. Bl.a. vores evne til at sortere og rumme en større informationsmængde, krav om øget fleksibilitet og stor omstillingsparathed.  

Under dette forløb lærer deltagerne at bruge sine ressourcers potentiale på en ny og nemmere måde. Deltagerne kommer til at stå stærkere i hvem de er, finder uudnyttede ressourcer, finde nye måder at tilgå opgaver på, få bedre overblik. Vi arbejder også med energiloven, som bl.a. handle om at der hvor vi flytter opmærksomheden hen, også er der vi flytter energien hen. Så det er vigtigt at være bevidst om det er på løsninger eller på problemer og begrænsninger.

Jeg tilbyder dette forløb til grupper over et halvt år, hvor der er en halv kursusdag hver måned, samt et opfølgende online møde mellem hvert modul.  Dette kræver at deltagerne er indstillet på at gøre et mindre hjemmearbejde mellem kursusdagene. Et forløb der åbner op og giver adgang til uudnyttet potentiale, giver bedre overblik, indblik og tilgang til opgaver.

Afslappet møde
GRUPPE FORLØB

GRUPPE FORLØB